• Legemiddelindustriens bransjeregler15.5 Krav til invitasjon til Reklamemøter

  15.5 Krav til invitasjon til Reklamemøter

  Invitasjoner til Reklamemøter skal inneholde følgende informasjon:

  • Tid og sted for møtet
  • Faglig program og varighet av dette
  • Spesifisering av eventuelle utgifter som dekkes og servering av mat
  • Dato for utarbeidelse av invitasjonen
  • Obligatorisk informasjon (jf. punkt 8.2) for alle produkter som blir omtalt i invitasjonen
  • Informasjon om behandling av personopplysninger
  • Kilde for adresseregister (dersom adresseregister benyttes)
  • Informasjon om hvem som kan delta på møtet
  • Informasjon om offentliggjøring av økonomisk bidrag i forbindelse med møtet hvis relevant, jf. kapittel 26

  Dersom møteinvitasjonen sendes til ansatte i helseforetak må i tillegg kravene i kapittel 17 følges. Dette innebærer blant annet at det skal fremgå av invitasjonen at den ansatte må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet, og at helseforetaket må dekke reise og opphold i forbindelse med møtet.

  Møteinvitasjoner med agenda skal godkjennes i henhold til Medlemsfirmaets rutiner for godkjenning av Reklame, jf. punkt 29.2.

  Veiledning
  Merk at dersom studenter (som omfattes av Helsepersonell-definisjonen) skal inviteres, krever mange studiesteder at studiestedet informeres og forhåndsgodkjenner eventuell deltakelse.