• Legemiddelindustriens bransjeregler15.5 Krav til invitasjon til Reklamemøter

  15.5 Krav til invitasjon til Reklamemøter

  Invitasjoner til Reklamemøter skal inneholde følgende informasjon:

  • Tid og sted for møtet
  • Faglig program og varighet av dette
  • Spesifisering av eventuelle utgifter som dekkes og servering av mat
  • Dato for utarbeidelse av invitasjonen
  • Obligatorisk informasjon (jf. punkt 8.2) for alle produkter som blir omtalt i invitasjonen
  • Informasjon om behandling av personopplysninger
  • Kilde for adresseregister (dersom adresseregister benyttes)
  • Informasjon om hvem som kan delta på møtet
  • Informasjon om offentliggjøring av økonomisk bidrag i forbindelse med møtet hvis relevant, jf. kapittel 26

  Dersom møteinvitasjonen sendes til ansatte i helseforetak må i tillegg kravene i kapittel 17 følges. Dette innebærer blant annet at det skal fremgå av invitasjonen at den ansatte må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet, og at helseforetaket må dekke reise og opphold i forbindelse med møtet.

  Møteinvitasjoner med agenda skal godkjennes i henhold til Medlemsfirmaets rutiner for godkjenning av Reklame, jf. punkt 29.2.

  Kravet til invitasjon etter denne bestemmelsen gjelder ikke for konsulentbesøk. Med konsulentbesøk menes korte møter, ofte lunsjmøter, med én legemiddelkonsulent på helsepersonellets arbeidsplass i arbeidstiden.

  Veiledning
  Merk at dersom studenter (som omfattes av Helsepersonell-definisjonen) skal inviteres, krever mange studiesteder at studiestedet informeres og forhåndsgodkjenner eventuell deltakelse.