• Legemiddelindustriens bransjeregler15.4 Krav om faglig relevans. Forbud mot ledsagere

    15.4 Krav om faglig relevans. Forbud mot ledsagere

    Det er kun tillatt å invitere personer som er kvalifisert til å delta og som har relevant faglig interesse i å delta på møtet.

    Ledsagere er ikke tillatt.

    Veiledning
    Forbudet mot ledsagere gjelder også selv om ledsageren selv vil dekke alle kostnader.