• Legemiddelindustriens bransjeregler15.3 Grupper av Helsepersonell

    15.3 Grupper av Helsepersonell

    Representanter som markedsfører Legemidler bør som hovedregel ha møter med grupper av Helsepersonell. Dette er ikke til hinder for at det kan gjennomføres møter med enkeltpersoner av praktiske årsaker.