• Legemiddelindustriens bransjeregler15.2 Krav til innhold

    15.2 Krav til innhold

    Alle arrangement som omfattes av dette kapittel 15 skal ha faglig oppdatering som hovedformål.

    Det faglige innholdet på arrangement i regi av et eller flere Medlemsfirma skal være i samsvar med disse Reglene, herunder kapittel 4 og 8, likevel slik at Advisory Boards er tillatt, jf. kapittel 22.