• Legemiddelindustriens bransjeregler15.1 Virkeområde

    15.1 Virkeområde

    Dette kapittel 15 gjelder arrangement i regi av et eller flere Medlemsfirma hvor det deltar Helsepersonell.

    Kapittelet gjelder for alle slike arrangementer uavhengig av hva de kalles, og omfatter f.eks. Reklamemøter, symposier, webinarer, Advisory Boards, faglige utflukter, og møter i forbindelse med planlegging eller gjennomføring av kliniske utprøvninger og ikke-intervensjonsstudier.

    Punkt 15.7 gjelder arrangementer hvor det deltar faggrupper som ikke er Helsepersonell i Reglenes forstand, men som i sitt virke arbeider tett sammen med Helsepersonell.