• Legemiddelindustriens bransjeregler14.4 Ingen betingelser

    14.4 Ingen betingelser

    Materiell og hjelpemidler som nevnt i dette kapittel 14 kan ikke tilbys eller deles ut med betingelse om motytelse av noe slag fra Helsepersonell f.eks. gjennomføring av et møte.