• Legemiddelindustriens bransjeregler14.3 Hjelpemidler til pasienter

    14.3 Hjelpemidler til pasienter

    Helsepersonell kan motta informasjons- og utdanningsmateriell eller hjelpemidler av liten verdi som skal viderebringes til pasient under forutsetning av at materiellet eller hjelpemidlene er godkjent i henhold til firmaets interne godkjenningsrutiner, jf. 29.3.

    Slikt materiell/hjelpemiddel kan være påført firmanavn og -logo, men skal ikke være påført produktnavn eller -logo med mindre det er nødvendig for riktig bruk av materiellet/hjelpemiddelet.