• Legemiddelindustriens bransjeregler14.3 Hjelpemidler til pasienter

    14.3 Hjelpemidler til pasienter

    Helsepersonell kan motta informasjons- og utdanningsmateriell eller hjelpemidler av liten verdi som skal viderebringes til pasient under forutsetning av at materiellet eller hjelpemidlene er del av et godkjent pasientprogram.

    Veiledning
    Et godkjent pasientprogram er et informasjons- eller opplæringsprogram rettet mot pasienter, utformet i samsvar med Reglene, som er godkjent i henhold til Medlemsfirmaets interne rutiner, jf. kapittel 29.