• Legemiddelindustriens bransjeregler14.2 Medisinske hjelpemidler

  14.2 Medisinske hjelpemidler

  Medisinske hjelpemidler kan deles ut i den hensikt å fremme utdanning av Helsepersonell og pasientbehandling, under forutsetning av at det er av liten verdi, er av direkte yrkesmessig betydning for medisinsk behandling eller apotekpraksis, og direkte nyttig for behandlingen av pasientene og ikke er en del av mottakerens vanlige yrkesvirksomhet, slik som forbruksmateriell og annet som er nødvendig for driften av Helsepersonellets virksomhet.

  Medisinske hjelpemidler skal ikke være påført preparatnavn eller -kjennetegn med mindre dette er en del av hjelpemidlets funksjon eller hensikt og er nødvendig for riktig bruk av hjelpemiddelet, typisk for «dummier» (f.eks. tomme inhalatorer) som også er påført «Til demonstrasjon» og «Inneholder ikke virkestoff». Firmanavn og -logo er tillatt.

  Veiledning
  Med medisinske hjelpemidler menes f.eks. medisinsk utstyr, demonstrasjonssett, anatomiske modeller og plansjer, inhalatorer osv. Det er et vilkår for utdeling at hjelpemidlet er en nødvendig del av opplæringen av Helsepersonell innen et terapiområde eller for bruk/administrering av et bestemt Legemiddel.
  Det skal ikke deles ut hjelpemidler som kan inngå i mottakerens vanlige yrkesvirksomhet, f.eks. forbruksmateriell som er nødvendig for driften av Helsepersonellets virksomhet, driftsmateriell som kontorrekvisita, kremer eller medisinsk utstyr som stetoskoper og termometer osv. Dette er produkter som er kommersielt tilgjengelig andre steder, og som ikke er nødvendig for opplæring knyttet til bruk/administrering av produktet.