• Legemiddelindustriens bransjeregler14.1 Informasjons- og utdanningsmateriell

  14.1 Informasjons- og utdanningsmateriell

  Informasjons- og utdanningsmateriell kan deles ut til Helsepersonell under forutsetning av at materiellet har liten verdi, er av direkte yrkesmessig betydning for medisinsk behandling eller apotekpraksis, og av direkte nytte for behandlingen av pasienter.

  Veiledning
  Med informasjons- og utdanningsmateriell menes f.eks. app’er, særtrykk av publiserte kliniske studier, fagbøker, pasientbrosjyrer og lignende.
  Informasjons- og utdanningsmateriellet kan deles ut eller gjøres tilgjengelig på annen måte.
  Det er ikke tillatt å tilby Helsepersonell abonnement på faglige tidsskrifter.