• Legemiddelindustriens bransjeregler10.5 Informasjonen skal ikke oppfordre til selvdiagnose

    10.5 Informasjonen skal ikke oppfordre til selvdiagnose

    Det kan gis informasjon som gjør at sykdom kan gjenkjennes, og slik at pasienter vil være bedre informert i møte med Helsepersonell. Det er imidlertid bare lege (eller annet kvalifisert Helsepersonell) som har kompetanse til å stille diagnose. Det er viktig at informasjonen ikke kan oppfattes som en veiledning til selvdiagnose.

    Dersom materiellet inneholder tester eller lignende (f.eks. ja/nei-spørsmål om symptomer), må resultatalternativene aldri foregripe en bestemt eller endelig diagnose, men kan oppfordre til å kontakte lege eller annet kvalifisert Helsepersonell.

    Symptomer skal ikke beskrives på en slik måte at det «skapes» pasienter.