• Legemiddelindustriens bransjeregler10.3 Særlig aktsomhet kreves ved omtale av sykdom med få behandlingsalternativer

    10.3 Særlig aktsomhet kreves ved omtale av sykdom med få behandlingsalternativer

    Helse- og sykdomsinformasjon om sykdommer med kun ett eller få alternative Legemidler til behandling, vil kunne trekke oppmerksomheten mot ett spesifikt Legemiddel, uavhengig av om det er referert til eller ikke. I slike tilfeller er det spesielt viktig at informasjonen ikke fokuserer på behandling, men på helse, sykdom og informasjon om hvor man kan søke råd.