• Legemiddelindustriens bransjeregler1.9 Preparatomtale

    1.9 Preparatomtale

    Med Preparatomtale menes i disse Reglene godkjent SPC, se definisjonen i punkt 1.13.