• Legemiddelindustriens bransjeregler1.15 Pasient- og brukerorganisasjonsrepresentant

    1.15 Pasient- og brukerorganisasjonsrepresentant

    Person som har mandat til å representere og fremføre de kollektive synspunktene til en Pasient- og brukerorganisajon i en spesiell sak eller på et sykdomsområde.