• Legemiddelindustriens bransjeregler1.12 Reklamemøte

    1.12 Reklamemøte

    Med Reklamemøte menes møte for Helsepersonell som arrangeres av Medlemsfirma hvor det gis informasjon om konkrete Legemidler i den hensikt å fremme salget eller bruken/anvendelsen.