• Legemiddelindustriens bransjeregler

  Legemiddelindustriens bransjeregler

  Regler for markedsføring

  I tillegg til myndighetenes reklameregler har LMI utarbeidet egne regler for markedsføring av legemidler. Reglene kommer til anvendelse ved alle former for kommunikasjon mellom produsent/leverandør og helsepersonell eller allmennhet.

  Totalt er det 29 kapitler i LMIs regelverk. Reglene er basert på det europeiske bransjeregleverket EFPIAs regelverk. Det norske regelverket omhandler i hovedsak det samme som det offentlige regelverket, men går lenger på enkelte områder. Reglene ble fastsatt av Legemiddelindustriens (LMI) generalforsamling 26. mars 2019 med virkning fra 1. april 2019.

  Bransjeregler 2019


  Veterinærmedisin

  For legemiddelselskaper som utvikler legemidler til dyr/fisk gjelder Legemiddelforskriften kapittel 13. I tillegg har LMI et eget bransjeregelverk for markedsføring av veterinærmedisinske legemidler. Reglene ble sist endret på generalforsamling 12. mars 2015.


  Samarbeid med pasientorganisasjoner

  LMI har egne regler for samarbeid med pasientorganisasjoner. Reglene ble oppdatert på LMIs generalforsamling 3.mars 2016. Endringene i regler for samarbeid er gjort for at regelverket skal harmonisere med den oppdaterte FFO-avtalen.

  Reglene ble vedtatt oppdatert på LMIs generalforsamling den 3. mars 2016. Endringene i regler for samarbeid er gjort for at regelverket skal harmonisere med den oppdaterte FFO-avtalen.